Headerbild
Button for Android & iPhone App Button for folder

Zentrale Wien

A-1220 Wien
Rennbahnweg 76
Tel: + 43 1 706 37 11
Fax: + 43 1 706 37 10
E-Mail:

Josef Holzer

Managing Director, Sales and Marketing
E-Mail:
E-Business Card

Mag. Norbert Rennhofer

Financial Manager
E-Mail:
E-Business Card

 

Wolfgang Helnwein

Marketing Manager
E-Mail:
E-Business Card

christine kobale

CHRISTINE KOBALE

Assistant Managing Director
E-Mail: kobale@isolier-daemmtechnik.at
Elektronische Visitenkarte

Nikolaus Kesztler

Vienna Branch Manager, Field Sales Force
E-Mail:
E-Business Card

Renee Kara

Assistant Branch Manager
E-Mail:
E-Business Card

Wolfgang Dejnoska

Sales Department
E-Mail:
E-Business Card

Portrait Michaela Zinnagl

Michaela Zinnagl

Sales Department
E-Mail:
E-Business Card

Portrait Michaela Zinnagl

Arifa Handan

Accounting
E-Mail:
E-Business Card

Portrait Claudia Frosch

Claudia Frosch

Accountant, Fibu Austria
E-Mail:
E-Business Card

Tanja Fiedler

Accountant/Administration
E-Mail:
E-Business Card

Wolfgang Wild

Field Sales Force, pipe fitter
E-Mail:
E-Business Card

MARTIN ERNST

Brandschutztechniker
E-Mail:
E-Business Card